Garantija

Layson nodrošina 1 (viena) gada kvalitātes garantiju produktiem no jūsu iegādes datuma, izņemot cilvēka radītos bojājumus un nepārvaramas varas faktoru.Lai nodrošinātu labāku apkopi, pārliecinieties, vai spēlētāji izmanto normālos apstākļos (ne vairāk kā 16 stundas dienā).